အကောင့်ဝင်ရန် / မှတ်ပုံတင်ရန်

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်

Regional Trade Centres

Yangon Region

Myanmar Trade Center,Yangon

Tel:  01-254024, Fax: 01-254023,

Email: itpic.moc@gmail.com, tradecenter.myanmar@gmail.com

Rakhine State

Thazinmyay Trade Center, Sittwe

Tel:  043-2024534

Email: thazinmyaytradecenter@gmail.com

Ayeyarwaddy Region

Ayeyar Trade Center, Pathein

Tel: 042-25094, 09-794527381

Email: ayeyartradecenter@gmail.com

Magway Region

Phankharmyay Trade Center, Magway

Tel: 063-2023201

Email: phankhamyaytp05@gmail.com

Sagaing Region

Zayyar Trade Center, Monywa

Tel: 071-2021086

Email: monywamyantrade@gmail.com

Kachin State

Manawmyay Trade Center, Myitkyina

Tel: 074-2526008

Email: myitkyinatradecenter4u@gmail.com

Shan State (Southern)

Kanbawza Trade Center, Taunggyi

Tel: 09-43034930, 081-2125758

Email: kbztradecenter@gmail.com

Kayin State

Zwekabin Trade Center, Pha-an

Tel: 09-455714769

Email: zwekabintradecenter@gmail.com

Shan State (Northern)

Maw Shwe Li Trade Center, Muse

Tel: 09-5376158

Email: mawshweli.muse2019@gmail.com

Kayah State

Kandayawaddy Trade Center, Loikaw

Tel: 09-68524367

Email: kandaywaddy007@gmail.com

Mon State

Yarmanya Trade Center, Mawlamyine

Tel: 057-24729

Email: yarmanyatradecenter@gmail.com

Mandalay Region

PyinOoLwin Trade Center, PyinOoLwin

Tel: 09-402550854, 02-4021908

Email: myantrademdy@gmail.com

Mandalay Region

Yandanabon Trade Center, Mandalay

Tel: 02-4021908, 09-402550854

Email: myantrademdy@gmail.com