ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင်အရည်အသွေးမြင့်ရော်ဘာများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် မြန်မာနိုင်ငံမှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တရားဝင်တင်ပို့ခွင့် ရရှိထားသည့် သစ်သီး(၄)မျိုးကို မူဆယ်-ရွှေလီနှင့် မိုင်းလား-တာလော့ ဂိတ်(၂)ခုမှသာ တင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် ကန့်သတ်ချက်အား ဖယ်ရှား “Making an export plan‘’ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင်အရည်အသွေးမြင့်ရော်ဘာများထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်ဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြှင့်တင်ရေးအဖွဲ့၏ ရုံးသစ်အဆောက်အဦဖွင့်ပွဲကို(၂၇-၁၁-၂၀၁၉)ရက်တွင်ကျင်းပ