(၁၅.၁.၂၀၂၁) ရက်နေ့ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၁၅.၁.၂၀၂၁ ရက်နေ့ ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ ၂၀၂၁ခုနှစ်ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ် မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ ပြောင်း၊ ဈေးနှုန်းသုံးသပ်ချက် ၂၀၂၁ခုနှစ်ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ် မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ နှမ်း၊ ဈေးနှုန်းသုံးသပ်ချက် ၂၀၂၁ခုနှစ်ဇန္နဝါရီလ ဒုတိယပတ် မန္တလေးကုန်စည်ဒိုင်၏ မြေပဲ၊ ဈေးနှုန်းသုံးသပ်ချက်